Compressors, Onderdelen en toebehoren aangepast voor R290 EN R600a natuurlijke koelmiddelen

24/02/2020 11:26:00

Compressors, Onderdelen en toebehoren aangepast voor R290 EN R600a natuurlijke koelmiddelen

24/02/2020

La nouvelle brochure de LF et GEV proposant une sélection de produits adaptés à l'utilisation du R290 (propane) et du R600a (isobutane), une alternative écologique aux gaz à effet de serre fluorés et conforme à la législation européenne sur le contrôle de ces gaz.

Een nieuwe folder door LF en GEV bieden een selectie produkten aangepast voor het werken met

R290 (propaan) en R600a (isobutaan), een groen alternatief voor gefluoreerde broeikasgassen  en in overeenstemming met de EU-wetgeving ter controle van F-gassen.

R290 en R600a hebben verschillende voordelen :

Ze zijn efficiënt : tot 2.05W/W rendement berekend volgens de EN12900 50 Hz norm
Ze zijn kostbesparend : lager verbruik dan R404A
Ze zijn eco-duurzaam, omdat het natuurlijke produkten zijn met een laag opwarmingsvermogen.

Een ander voordeel is dat ze niet giftig zijn, maar dat er voorzichtig mee moet worden omgegaan, want ze zijn licht ontvlambaar. 

Voor verdere informatie, navigeer naar onze brochure in de webshop!

Cookies geven ons de mogelijkheid u onze services aan te bieden. Wanneer u deze services gebruikt accepteert u eveneens de cookies. Info